Pensionamento di Aurelio Mudu, medaglia d'oro di lunga navigazione, p. 2

Pensionamento di Aurelio Mudu, medaglia d'oro di lunga navigazione, p. 2

Titolo

Pensionamento di Aurelio Mudu, medaglia d'oro di lunga navigazione, p. 2

È parte di