Natura, 8 gennaio 1892

Natura, 8 gennaio 1892

Titolo

Natura, 8 gennaio 1892

È parte di